Jak piszemy: wpółżywy czy wpół żywy, w pół żywy - razem czy osobno?

wpółżywy, wpół żywy

Poprawna pisownia

w pół żywy

Niepoprawna pisownia

Poprawne formy to "wpółżywy" i "wpół żywy". Ich pisownia zależy od kontekstu.

 

"Wpółżywy" piszemy wtedy, gdy "wpół" stanowi część wyrazu (przymiotnika, przysłówka, imiesłowu). "Wpół" staje się wtedy przedrostkiem, np.: Z wody wyciągnęli wpółżywego chłopca.

Przed "wpół żywy" z kolei zawsze pojawia się przyimek "na" i cały zwrot brzmi: "na wpół żywy". Pokazuje to przykład: Z wody wyciągnęli na wpół żywego chłopca.

 

Komentarze