Jak piszemy: wprawdzie czy w prawdzie - razem czy osobno?

wprawdzie

Zależy od kontekstu

w prawdzie

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy używamy tego słowa jako przysłówka lub partykuły, wtedy zapisujemy je łącznie, np.: Wprawdzie poszłam do sklepu, ale nie kupiłam tego, czego potrzebowałam.

Kiedy używamy zwrotu jako wyrażenia przyimkowego, wtedy stosujemy pisownię rozłączną, np.: Musimy żyć w prawdzie, a nie w kłamstwie.

Komentarze