Jak piszemy: wrażenia czy wrarzenia?

wrażenia

Poprawna pisownia

wrarzenia

Niepoprawna pisownia

Wyraz “wrażenia” piszemy z użyciem litery “ż”. 

 

"Wrażenia" - forma dopełniacza liczby pojedynczej oraz mianownika liczby mnogiej rzeczownika “wrażenie”. Wyraz ten oznacza silne przeżycie, reakcję psychiczną lub fizyczną na jakiś bodziec. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ż, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). Rzeczownik “wrażenia” wywodzi się z czasownika "wrazić", czyli wpoić coś komuś, siłą coś w czymś umieścić.  Zachodzi tu zatem wymiana ż na z (wrażenie - wrazić)

 

Przykłady: 

Ostatnia podróż do Azji dostarczyła mi niezapomnianych wrażeń. 

Wydaje mi się, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie zrobiłem dobrego wrażenia na rekruterze. 

Lepiej inwestować we wrażenia i emocje niż w dobra materialne. 

Komentarze