Jak piszemy: wreszcie czy w reszcie - razem czy osobno?

wreszcie

Poprawna pisownia

w reszcie

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to "wreszcie".

 

"Wreszcie" to przysłówek komunikujący, że dane zdarzenie nastąpiło później, niż mówiący się tego spodziewał, a także partykuła poprzedzająca ostatni człon wyliczenia, np. Ogarnęło go zdziwienie, potem niezadowolenie, wreszcie złość.

Pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe, które we współczesnej polszczyźnie są zrostami, np. dlaczego, dlatego, dookoła, niezadługo, potem, wraz, wtenczas, wzdłuż, wzwyż, zadość, zaiste, zaledwie, zanadto.

 

Przykłady: 

Sprzedała bilety i wreszcie mogliśmy wrócić do domu.

Ogarnęło go zmęczenie, potem senność, aż wreszcie zasnął.

Wreszcie wakacje!

Komentarze