Jak piszemy: wróci czy wruci?

wróci

Poprawna pisownia

wruci

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „wróci”.

 

Forma „wróci” to forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przyszłego czasownika „wrócić”.

„Ó” piszemy, kiedy w innych formach tego samego wyrazu lub wyrazach pokrewnych zachodzi wymiana ó w a (wróci – wracać).

 

Przykład użycia:

Wyszła, trzaskając drzwiami, niestety nie powiedziała, kiedy wróci.

Ojciec mówił, że wróci zaraz po pracy, ale dalej nie ma go w domu.

Komentarze

~ Julia
4/18/22, 8:51 AM
No tak