Jak piszemy: wróg czy wrug?

wróg

Poprawna pisownia

wrug

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "wróg".

 

Słowo „wróg”  ma formę liczby mnogiej „wrogowie”. W związku z tym mamy tutaj dwa wyrazy należące do jednej rodziny: "wróg" - "wrogowie"

Zasada polskiej ortografii mówi, że "ó" piszemy wtedy, gdy wymienia się na "o", "e", "a". 

Jak możemy zauważyć, „ó” wymienia się na „o”, dlatego poprawna forma zapisu to „wróg”.

Jako inny przykład można podać odmianę rzeczownika „wróg” przez przypadki, gdzie również „ó” wymienia się na „o”:

Dopełniacz: wroga

Celownik: wrogowi

Biernik: wroga

Narzędnik: wrogiem

Miejscownik: wrogu

Wołacz: wrogu

 

Przykłady:

To jest mój wróg.

Wróg to inaczej nieprzyjaciel.

Komentarze