Jak piszemy: wspak czy w spak – razem czy osobno?

wspak

Poprawna pisownia

w spak

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "wspak".

Wyraz ten ma dwa znaczenia: coś porusza się w kierunku przeciwnym do pierwotnego oraz że dana czynność jest wykonywana nie tak, jak należy. Zapisuje się go łącznie ze względów historycznych, ponieważ należy do grupy wyrazów, które kiedyś były połączeniami przyimkowymi, a we współczesnej polszczyźnie stały się zrostami.

Przykłady użycia:

Powiedz to wspak.

Mówi się, że rak chadza wspak.

Palindromy to wyrazy, które można czytać wspak.

Komentarze