Jak piszemy: współlokatorka współ lokatorka – razem czy osobno?

współlokatorka

Poprawna pisownia

współ lokatorka

Niepoprawna pisownia

Rzeczownik współlokatorka zapisujemy łącznie.

Współlokatorka to osoba, którą się wspólnie mieszka, jeden z lokatorów wynajmujących mieszkanie lub pokój.

Współlokatorka to rzeczownik w rodzaju żeńskim. Zapis łączny wynika z prostej zasady ortograficznej, która mówi, że cząstkę współ- zapisujemy razem z wyrazem (czasownikiem lub rzeczownikiem), do którego ją dodajemy.

Przykłady:

Współlokatorka rozpisała harmonogram prac porządkowych w naszym mieszkaniu.
Z moją współlokatorką łączą mnie przyjacielskie relacje.
Będąc na studiach miałam kilka współlokatorek.

Komentarze