Jak piszemy: współwinny czy współ winny – razem czy osobno?

współwinny

Poprawna pisownia

współ winny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "współwinny".

Wyrazu "współwinny" używamy w odniesieniu do osoby, która dokonała jakiegoś złego czynu razem z kimś i jest tak samo winna. Zapisujemy go łącznie, ponieważ współ- to pierwszy człon wyrazów złożonych, wskazujący na wspólną z kimś cechę lub wspólne działanie. Człon ten może być używany zarówno z rzeczownikami, jak i z przymiotnikami czy czasownikami.

Przykłady użycia:

Mężczyzna nie czuje się współwinny w tej sprawie.

Kierowca był współwinny wypadku.

Komentarze