Jak piszemy: wśród czy w śród – razem czy osobno?

wśród

Poprawna pisownia

w śród

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna.

 

"Wśród" to przyimek mówiący, że coś (lub ktoś) jest otoczone innymi przedmiotami lub osobami, a także komunikujący, że podmiot należy do danego zbioru, lub też zwracający uwagę na zjawiska towarzyszące danemu zdarzeniu. 

Zgodnie z zasadami ortografii przyimków nie rozdzielamy, stąd poprawna pisownia "wśród" jest łączna.

 

Przykłady:

Jesienią w lesie wśród kolorowych liści lubię poszukiwać moich ulubionych grzybów. 
Wśród laureatów nagrody znalazła się również nasza koleżanka.
Aleksander Kamiński został odznaczony medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Komentarze