Jak piszemy: wszechświat czy Wszechświat – małą czy wielką literą?

wszechświat, Wszechświat

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Wyraz „wszechświat” można zapisać zarówno małą, jak i wielką literą – „wszechświat” lub „Wszechświat”. Podobnie jest z wyrazem „kosmos” („kosmos” lub „Kosmos”).
Warto jednak pamiętać, że w liczbie mnogiej słowo „wszechświat” (a także „kosmos”) należy zapisywać wyłącznie małą literą – „wszechświaty” („kosmosy”).

Przykłady użycia:
Wiedza o wszechświecie jest fascynująca.
Wiek Wszechświata szacuje się na 13,82 miliarda lat.

Komentarze