Jak piszemy: wszędzie czy wrzędzie?

wszędzie

Poprawna pisownia

wrzędzie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wszędzie”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po głoskach: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. Słowo „wszędzie” jest wyjątkiem od tej zasady, więc należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

Wszędzie jest to samo: wysokie ceny i słaba jakość towaru.

Komentarze