Jak piszemy: wszystko czy wrzystko?

wszystko

Poprawna pisownia

wrzystko

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wszystko”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po głoskach: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. Słowo „wszystko” jest wyjątkiem od tej zasady, więc należy je po prostu zapamiętać.

 

Przykłady:

Na sprawdzianie z chemii pomyliłem wszystkie pojęcia.

Wszystko w porządku?

Komentarze

~ Nic do okrycia
3/14/22, 5:44 PM
Jak się pisze wszystkie: frzystkie czy wszystkie