Jak piszemy: wybuchł czy wybuchnął?

wybuchł, wybuchnął

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

W języku polskim występuje zarówno forma wybuchł, jak i wybuchnął. Jednak pierwsza,o czym świadczą wyniki wyszukiwania w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, jest częstsza. Językoznawcy wskazują ponadto, że w znaczeniu metaforycznym (gwałtownie na coś zareagować) raczej używamy formy wybuchnął, a w znaczeniu dosłownym (rozerwać coś z hukiem) - formy wybuchł.

Przykłady użycia:

Kiedy Adam usłyszał zakończenie tej historii, wybuchnął śmiechem.

W nocy w magazynie wybuchł pożar.

Komentarze