Jak piszemy: wydarzenia czy wydażenia?

wydarzenia

Poprawna pisownia

wydażenia

Niepoprawna pisownia

Wyraz “wydarzenia” piszemy z użyciem dwuznaku “rz”. 

 

"Wydarzenia" to forma mianownika liczby mnogiej rzeczownika “wydarzenie”. Oznacza 1. to, co zaszło w przeszłości; 2. ważne w danym miejscu i czasie zdarzenia. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego rz piszemy, gdy wymienia się ono na r w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). Aleksander Brückner w Słowniku etymologicznym języka polskiego wiąże rzeczownik “wydarzenie” z wyrazem “dar”. Następuje tu zatem wymiana rz na r. 

 

Przykłady:

Zaręczyny, ślub, narodziny dziecka to przełomowe wydarzenia w życiu człowieka.   

W ostatnich dniach grudnia portale internetowe publikują listy najważniejszych wydarzeń minionego roku. 

Ostatnie wydarzenia w Europie pokazały, jak ważna jest współpraca krajów członkowskich. 

Komentarze

~ Szewczykolo
10/5/23, 1:29 PM
Zginęła
~ Pan Dorsz
11/2/22, 3:56 PM
Wydarzenie wymienia się na serio na dar