Jak piszemy: wyłączać czy wyłanczać?

wyłączać

Poprawna pisownia

wyłanczać

Niepoprawna pisownia

Czasownik "wyłączać" zapisujemy z użyciem "ą".

 

Wyłączać, czyli zatrzymać działanie czegoś, usunąć coś lub kogoś z jakiejś całości, uznać coś za niemożliwe.  

Poprawną pisownię "wyłączać" wyjaśnia zasada ortografii, mówiąca że "ą" zapisujemy zawsze przed spółgłoskami „wybuchowymi”: p, b, t, d, c, dz, cz, ć, dź, dż, k, g.

 

Przykłady:

Pamiętajmy o tym, by wyłączać światło.
Stworzoną przez nasz maszynę można włączać i wyłączać za pomocą jednego przycisku.
Nie pojawił się trzy razy z rzędu na spotkaniu członków klubu, więc został z niego wyłączony.

Komentarze

~ Minika
3/14/21, 7:06 PM
Dzięki bardzo