Jak piszemy: wynikły czy wyniknęły?

wynikły, wyniknęły

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

W języku polskim możemy spotkać zarówno formę z przyrostkiem (wynikły), jak i bez niego (wynikły). Obie są uznawane za jednakowo poprawne i nie da się jednoznacznie wskazać, w których sytuacjach lepiej używać jednej z nich.

Przykłady użycia:

Problemy zdrowotne wyniknęły ze stresu.

Reklamacjom nie podlegają wady, które wynikły z niewłaściwego użytkowania produktu przez użytkownika.

Komentarze