Jak piszemy: wyprzeć czy wypszeć?

wyprzeć

Poprawna pisownia

wypszeć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wyprzeć”.

Po literze p piszemy rz (podobnie jak po t, k, ch), np. przedtem, przyjaźń.
Połączenie prz czytamy jednak jako psz (podobnie jak trz-tsz, np. trzy, wytrzeć; krz-ksz, np. krzywy, pokrzywa; chrz-chsz, np. chrzestny, chrzan). Stąd więc wynikać może błędna forma „wypszeć”

Przykłady użycia:
Chciałabym wyprzeć to wspomnienie z pamięci.
Internet może wkrótce całkowicie wyprzeć prasę i telewizję.
Wojsko próbowało wyprzeć ludzi poza granice miasta.

Komentarze