Jak piszemy: wysoko latający czy wysokolatający – razem czy osobno?

wysoko latający

Poprawna pisownia

wysokolatający

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wysoko latający”.

 

Reguła mówi, że w wyrażeniach, w których jedno słowo jest przysłówkiem, a drugie imiesłowem, stosujemy rozdzielną pisownię. „Wysoko” jest przysłówkiem (odpowiada na pytanie: jak?), a „latający” jest imiesłowem przymiotnikowym czynnym.

 

Przykłady:

Lubimy oglądać wysoko latające ptaki.

Wysoko latające ptaki utrudniają samolot ich lot.

Komentarze