Jak piszemy: wysokokwalifikowany czy wysoko kwalifikowany – razem czy osobno?

wysoko kwalifikowany

Poprawna pisownia

wysokokwalifikowany

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wysoko kwalifikowany”.

 

Reguła mówi, że wyrażenia, których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określającym ten przysłówek, pisuje się łącznie. „Wysoko” jest przysłówkiem (odpowiada na pytanie „jak?”), a „kwalifikowany” to imiesłów przymiotnikowy.

 

Przykłady:

Nasi pracownicy są wysoko kwalifikowani.

Jestem wysoko kwalifikowanym ochroniarzem.

Komentarze