Jak piszemy: wystrzał czy wystszał, wyszczał, wyztrzał?

wystrzał

Poprawna pisownia

wystszał, wyszczał, wyztrzał

Niepoprawna pisownia

Wyraz „wystrzał” piszemy przy użyciu rz

 

Wystrzał to wystrzelenie pocisku z broni palnej, a także huk temu towarzyszący.

W wyrazie „wystrzał” występuje rz, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego rz piszemy po spółgłoskach: btdkpgch oraz j.

Wyjątkami od tej reguły są formy wyższe i najwyższe przymiotników, a także inne słowa, w których zamiast oczekiwanego rz występuje sz (na przykład w wyrazie kształt).

 

Przykłady:

Usłyszał wystrzał, więc nie chciał się wychylać.
Wystrzał korka szampana był wyjątkowo głośny.
Wystrzał na chwilę ją ogłuszył.

Komentarze