Jak piszemy: wziąć na tapetę czy wziąć na tapet?

wziąć na tapet

Poprawna pisownia

wziąć na tapetę

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "wziąć na tapet".

 

Powiedzenie “wziąć na tapet” pochodzi z języka niemieckiego i oznacza “uczynić coś tematem czegoś, ośrodkiem zainteresowania”. 

 

W języku polskim funkcjonuje także podobne mu sformułowanie “być na tapecie”, czyli “być w centrum zainteresowania, uwagi”. Najprawdopodobniej z powodu błędnego zrozumienia tego słowa (w miejscowniku liczby pojedynczej rzeczowniki “tapet” i “tapeta” mają tę samą formę) przyjęło się mówić “wziąć na tapetę”. Tym bardziej że “tapeta” jest wyrazem powszechnie znanym w przeciwieństwie do nieużywanego już dzisiaj rzeczownika “tapet”. Sformułowanie “wziąć na tapetę” jest jednak pozbawione sensu. Co innego zwrot “wziąć na tapet”, którego ostatni człon oznacza pokryty zielonym lub bordowym materiałem stół, przy którym toczą się obrady, dyskusje. 

 

Przykłady:

Podczas dzisiejszego posiedzenia parlament wziął na tapet projekt nowej ustawy. 

W swoim najnowszym filmie reżyser wziął na tapet problem korupcji. 

Niemal wszystkie gazety wzięły dziś na tapet temat wojny w Syrii. 

Komentarze