Jak piszemy: wzór czy wzur?

wzór

Poprawna pisownia

wzur

Niepoprawna pisownia

Wyraz "wzór" piszemy z użyciem litery "ó".

 

Jak podaje Wielki słownik języka polskiego, wzór to: '1. osoba wyróżniająca się pozytywnymi cechami charakteru i jej sposób postępowania, podawane jako przykład do naśladowania; 2. motyw dekoracyjny na jakimś tle; 3. ustalony wygląd określonego typu dokumentu lub przedmiotu, według którego mają być wykonywane inne identyczne dokumenty lub przedmioty; 4. przedmiot przeznaczony do odtwarzania go w procesie produkcji lub jego projekt; 5. zapis prawa matematycznego, fizycznego, chemicznego w postaci ciągu symboli, cyfr, liter'. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ó, gdy wymienia się ono na o, e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). W wyrazie "wzór" następuje wymiana ó na o, np. wzór - wzoru

 

Przykłady:

Każdy powinien mieć wzór do naśladowania. 

Podoba mi się ten kwiatowy wzór na twojej bluzce. 

Czy znasz wzór na prędkość? 

Komentarze