Jak piszemy: wzwyż czy wzwysz?

wzwyż

Poprawna pisownia

wzwysz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „wzwyż”.

 

„Wzwyż” znaczy „do góry" i pochodzi od słowa „wyżej”. Reguła ortograficzna mówi, że „ż” piszemy wtedy, gdy wymienia się na „g”, „dz”, „h”, „z”, „s”. Słowo „wyżej” i „wysoko” należą do jednej rodzimy wyrazów, widzimy tutaj wymianę głoski „ż” na „s”. Dlatego słowo „wzwyż” zapiszemy przez „ż” na końcu.

 

Przykłady:

Skok wzwyż jest dyscypliną lekkoatletyczną.

Ania poprawiła swój rekord w skoku wzwyż.

Komentarze