Jak piszemy: z powarzaniem czy z poważaniem

z poważaniem

Poprawna pisownia

z powarzaniem

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis z poważaniem zapisujemy z użyciem ż.

Z poważaniem to zwrot umieszczany najczęściej na końcu oficjalnego dokumentu (listu, e-maila, itp.) skierowanego do urzędu, nieznanej nadawcy osobie lub do kogoś stojącego wyżej w hierarchii (np. kierownika, pracodawcy, a także nauczycieli).

Z poważaniem jest odmianą w narzędniku rzeczownika poważanie. Oznacza to, że dla wyrażenia z poważaniem wyrazem pokrewnym jest powaga, a więc według zasad ortograficznych ż pisane jest, gdy w innych formach występuje g, dz, h, z, ź lub s (z poważaniem, bo: powaga).

UWAGA: Sformułowanie z poważaniem spotykane jest w towarzystwie różnych znaków interpunkcyjnych (najczęściej przecinka). Jednak postawienie znaku przestankowego nie jest konieczne, ponieważ zasady konstrukcji tekstu nie wymagają, by po zwrotach pożegnalnych stawiać jakikolwiek znak interpunkcyjny. Warto zwrócić uwagę na zapis z poważaniem z przecinkiem, który powinien być zależny od sposobu, w jaki zwrot został zapisany – jeżeli w ciągu (np. Z poważaniem Jan Nowak) dopuszczalny jest zapis tylko z myślnikiem lub kropką, jeśli zaś w osobnych wierszach – wówczas żaden znak nie jest potrzebny.

Przykłady:

Dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku.
Z poważaniem
Jan Kowalski

Dziękuję za informacje.
Z poważaniem - Jan Kowalski

Dziękuję za odpowiedź.
Z poważaniem. Jan Kowalski

Komentarze