Jak piszemy: z rzędu czy pod rząd?

z rzędu

Poprawna pisownia

pod rząd

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest z rzędu.

Z rzędu to wyrażenie przyimkowe występujące w znaczeniu kolejno, po kolei, jeden po drugim, w ślad za, itp.

Według normy wzorcowej to z rzędu powinno być najczęściej używane. Jednak pod rząd, będące kalką z języka rosyjskiego, jest bardzo mocno rozpowszechnione w mowie potocznej, że językoznawcy dopuszczają stosowanie tej formy, ale tylko w uzusie - w pisowni obowiązuje forma z rzędu.

Przykłady:

Czwarty raz z rzędu oblałam egzamin na prawo jazdy.
Drugi rok z rzędu udało mi się zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem.    
To już trzynaste zwycięstwo z rzędu naszego skoczka!

Komentarze

~ Odp do sówka
10/23/23, 8:45 PM
Nie.
~ Sówka Duo
6/25/22, 6:31 AM
Czy poprawnie jest napisać - To Twój pierwszy dzień nauki z rzędu?