Jak piszemy: z za czy zza?

zza

Poprawna pisownia

z za

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to “zza”. 

 

“Zza” pełni w języku funkcję przyimka. Stosujemy go, kiedy chcemy powiedzieć, że coś pochodzi z miejsca znajdującego się za obiektem nazwanym przez rzeczownik. 

 

Przykłady:

 

Wyłonił się zza rogu. 

Wiewiórka wyskoczyła zza drzewa. 

Dyskretnie wyjrzał zza drzwi. 

Komentarze