Jak piszemy: za późno czy zapóźno - razem czy osobno?

za późno

Poprawna pisownia

zapóźno

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma wyrażenia jest rozłączna – "za późno".

 

Jest to wyrażenie przyimkowe powstałe z połączenia przyimka "za" i przysłówka "późno". Zasadniczo wszystkie wyrażenia przyimkowe zapisuje się rozłącznie, niezależnie od znaczenia, którego są nośnikami.

Zwrot wykorzystujemy w sytuacji, gdy chcemy wskazać, że minął już jakiś czas określony dla danego stanu, czynności, a my nie zdążyliśmy na umówiony/założony termin.

 

Przykłady:

Przyjechaliśmy za późno i pociąg odjechał.

Za późno! Już zamykamy!

Za późno zabierasz się za pracę domową.

Komentarze