Jak piszemy za tem czy zatem – razem czy osobno

zatem

Poprawna pisownia

za tem

Niepoprawna pisownia

Spójnik zatem pisany jest łącznie.

Zatem wprowadza między zdania, którym towarzyszy, wniosek lub charakterystykę tego, o czym mowa była wcześniej; oznacza więc, przeto.

Zatem zapisywane jest łącznie, ponieważ jest to zrost (niegdyś będący wyrażeniem przyimkowym).

Przykłady:

Zatem do jutra!
Zdałeś egzamin na prawo jazdy zatem możesz kupić samochód.
Wydano wyrok zatem oskarżony jest winny zbrodni.

Komentarze