Jak piszemy: za wiele czy zawiele?

za wiele

Poprawna pisownia

zawiele

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie "za wiele" zapisujemy rozłącznie.

 

Jest to wyrażenie przyimkowe (przyimek i liczebnik), a tego typu złożenia zasadniczo zapisujemy rozłącznie.

"Za wiele" oznacza zbyt dużo, więcej niż powinno być.

 

Przykłady:

Za wiele osób chciałoby kupić ten model, żeby dla wszystkich starczyło.

Ten garnitur kosztuje za wiele, nie stać cię na niego.

Za wiele razy miałam do czynienia z oszustami.

Komentarze