Jak piszemy: zabłysnęła czy zabłysła?

zabłysnęła, zabłysła

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

 

„Zabłysnęła” i „zabłysła” to formy żeńskie liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „zabłysnąć”.

Czasownik „zabłysnąć” należy do grupy czasowników z cząstką -ną, które w czasie przeszłym mogą przyjmować oboczne formy – z przyrostkiem -ną i bez tej cząstki (inne to np. prysnąć – prysła/prysnęła, błysnąć – błysła/błysnęła).

 

Przykłady użycia:

Wielka łza zabłysła na jej policzku.

Żarówka zabłysnęła nagle jaskrawym światłem.

Komentarze