Jak piszemy: zachód czy zachud?

zachód

Poprawna pisownia

zachud

Niepoprawna pisownia

Reczownik "zachód" zapisujemy z użyciem litery "ó". 

 

Zachód  "1. moment, kiedy słońce chowa się za horyzontem; 2. pora dnia poprzedzająca noc; 3. jeden z czterech, obok północy, południa i wschodu, kierunków; 4. (pot.) trud, wysiłek".  

Zgodnie z zasadą polskiej ortografii ó piszemy, gdy wymienia się ono na o,e lub a w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych).

Na przykład: zachód - zachodu (ó wymienia się na o). 

 

Przykłady: 

Wiele osób wyjeżdża do pracy na zachód Europy. 

Lubię obserwować zachód słońca.

Według mapy powinniśmy kierować się na zachód. 

Komentarze