Jak piszemy: zaciął czy zacioł?

zaciął

Poprawna pisownia

zacioł

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „zaciął”.

 

„Zaciął” to męska forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego czasownika „zaciąć”.

W formach męskich czasu przeszłego liczby pojedynczej czasowników zakończonych na -ąć przed ł pisze się ą, np. odpoczął, przyjął, wziął, minął.

 

Przykłady użycia:

Deszcz zaciął mnie w twarz.

Przez przypadek zaciął go nożem.

Nic nie mówił, tylko zaciął mocno zęby.

Komentarze