Jak piszemy: zaczął czy zaczoł?

zaczął

Poprawna pisownia

zaczoł

Niepoprawna pisownia

Wyraz „zaczął” piszemy z użyciem litery ą

 

„Zaczął” to forma osobowa czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego czasownika "zacząć".

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ą pisze się przed ł w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego.

 

Przykłady:

Zanim zaczął mówić, wypił pół szklanki wody.

Zaczął z zapałem, ale jak zwykle nie skończył.

Wczoraj zaczął układać puzzle, które mają tysiąc części.

Komentarze

~ Niksia
11/7/20, 1:02 PM
Git.