Jak piszemy: zacząłem czy zaczęłem?

zacząłem

Poprawna pisownia

zaczęłem

Niepoprawna pisownia

Wyraz „zacząłem” piszemy z użyciem litery ą

 

„Zacząłem” to forma osobowa czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego czasownika "zacząć".

Zgodnie z zasadami ortografii języka polskiego ą pisze się przed ł w formach osobowych czasu przeszłego liczby pojedynczej rodzaju męskoosobowego.

 

Przykłady:

Zanim zacząłem uczyć innych, sam musiałem przejść szkolenie.

Zacząłem stopniowo oswajać się z nową sytuacją.

Wczoraj zacząłem nowy trening.

Komentarze

~ jadzia
4/18/21, 1:52 PM
bo nie ma słowa zaczęć!
~ jadzia
4/18/21, 1:50 PM
zacząć
~ Jórek
9/28/20, 8:37 AM
a zacząć? czy zaczęć?