Jak piszemy: żądać czy rządać?

żądać

Poprawna pisownia

rządać

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to żądać.

Żądać, czyli kategorycznie, ostro domagać się czegoś, usilnie się o coś dopominać; postulować, wnioskować, wymagać, pragnąć.

Zapis żądać z użyciem ż motywowany jest pochodzeniem historycznym. W języku prasłowiańskim znana była forma żędati, od którego powstało między innymi czeskie żadat oraz staropolskie żędać, które po raz pierwszy pojawiło się w Biblii Leopolity z 1561 roku oraz w Psałterzu puławskim z końca XV wieku.  

Przykłady:

Jeśli będziesz żądać ode mnie pieniędzy, pójdę na policję.
Aktor żądał od dziennikarza przeprosin na łamach czasopisma.
Pracownik sklepu zażądał dowodu zakupu do reklamacji.

Komentarze

~ Qba
5/14/24, 11:24 AM
A czy można żądać czegoś dwa razy z rzędu od rządu?