Jak piszemy: zadrżeć czy zadrrzeć?

zadrżeć

Poprawna pisownia

zadrrzeć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "zadrżeć".

 

Trzeba zapamiętać, że po głosce "r" używamy "ż", a nie "rz". Poza tym reguła mówi, że "ż" zapisujemy wtedy, kiedy wymienia się na: "g", "z", "s", "ź", "dz", "h". Dzieje się tak i w tym słowie, co pokazuje para wyrazów: "drżeć" - "drgać".

 

Przykłady:

Hania zadrżała z zimna.

Zadrżałam ze strachu, kiedy opowiedziałeś mi swoją historię.

Komentarze