Jak piszemy: zając czy zajonc?

zając

Poprawna pisownia

zajonc

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to „zając”.

 

W wyrazie "zając" piszemy "ą", zgodnie z zasadą, która mówi o prawidłowości takiego zapisu w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe (pbtdcdzczćkg).

 

Przykłady:

Zając skakał między kapustą.

Kasia widziała wiele królików, ale nigdy zająca.

Dobrze, że jechali dość wolno, gdy zobaczyli jak po jezdni skacze zając.

Komentarze