Jak piszemy: zajrzeć czy zajżeć?

zajrzeć

Poprawna pisownia

zajżeć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zajrzeć”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po spółgłoskach: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. W słowie „zajrzeć” głoska „rz” występuje tuż za spółgłoską „j”.

 

Przykłady:

Muszę zajrzeć do zeszytu i sprawdzić, co jest zadane na jutro.

Mama zajrzała do pokoju, w którym spał jej roczny syn.

Komentarze