Jak piszemy: żal czy rzal?

żal

Poprawna pisownia

rzal

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „żal”.

 

Przy pisowni tego wyrazu nie możemy zastosować żadnej reguły ortograficznej. Słowo to należy po prostu zapamiętać.

Przez „ż” zapiszemy również czasownik „żałować” czy rzeczownik „żałowanie”.

 

Przykłady:

Żal za grzechy jest warunkiem do ich odpuszczenia.

Po zrobieniu czegoś złego często czuję żal.

Komentarze