Jak piszemy: zalerzy czy zależy

zależy

Poprawna pisownia

zalerzy

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą tego czasownika to zależy.

Zależy pochodzi od bezokolicznika zależeć i oznacza pragnąć, być uzależnionym od czegoś lub kogoś, podlegać komuś lub czemuś.

Zależy jest rodziną wyrazu zależeć, które ma swoje korzenie w prasłowiańskim legti (pol. zależeć). W miarę rozwoju języka dawne g zostało zastąpione przez ż, stąd poprawnym zapisem jest ten z użyciem ż. Często spotykana jest wymiana zależeć – zalegać. Choć oba słowa nie są bliskie znaczeniowo i nie można ustalić oboczności, to jest przykładem modyfikacji językowej i historycznej (czyli przekształceniu g w ż).

Przykłady:

Tylko od pogody zależy czy nasza wycieczka w góry dojdzie do skutku.
Naszemu przewodniczącemu zależy na naszym dobru.
Od jego odpowiedzi zależy los firmy.

Komentarze

~ Marysia
10/14/23, 1:53 PM
Bardzo dziękuję za pomoc