Jak piszemy: żałować czy rzałować?

żałować

Poprawna pisownia

rzałować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „żałować”.

 

Pisownię z ż tłumaczy się względami historycznojęzykowymi – czasownik „żałować” pochodzi od prasłowiańskiego słowa žalovati (odczuwać żal).

 

Przykłady użycia:

Pamiętaj, że nie warto żałować podjętych decyzji.

Zastanów się dobrze, żeby potem nie żałować.

Komentarze