Jak piszemy: zamrażarka czy zamrarzarka?

zamrażarka

Poprawna pisownia

zamrarzarka

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „zamrażarka”.

 

Zamrażarka to urządzenie elektryczne do zamrażania i przechowywania artykułów spożywczych.

"Zamrażarka" zapisujemy przez „ż”, ponieważ wyraz ten pochodzi od wyrazu "zamrażać", w którym, „ż” wymienia się na „ź” i „z” – mrozić, mróz, mroźny.

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego zawsze piszemy „ż”, jeśli jest ono wymienne na: g, z, ź, dz, h lub s.

 

Przykłady:

Zamrażarka była pusta.

Zamrażarka była niedomknięta, dlatego mięso zaczęło się rozmrażać.

Jej marzeniem było, aby nowa zamrażarka była pojemna.

Komentarze