Jak piszemy: Żaneta czy Rzaneta?

Żaneta

Poprawna pisownia

Rzaneta

Niepoprawna pisownia

Wyraz „Żaneta” piszemy przy użyciu ż

 

Żaneta to imię żeńskie, które pochodzi francuskiego Jeanette.

W wyrazie „Żaneta” występuje ż niewymienne, które w języku polskim nie ma konkretnego uzasadnienia, ale pisownię wskazuje pochodzenie wyrazu: j we francuskim Jeanette jest czytane jako ż.

 

Przykłady:

Wolał, żeby przyszła Żaneta.
Żaneta nie zdała i teraz musiała się uczyć.
Żaneta nie lubiła swojego imienia.

Komentarze