Jak piszemy: zarażać czy zararzać?

zarażać

Poprawna pisownia

zararzać

Niepoprawna pisownia

Wyraz “zarażać” piszemy z użyciem litery “ż”. 

 

"Zarażać" - forma bezokolicznika czasownika “zarazić”. Wyraz ten oznacza przenoszenie drobnoustrojów chorobowych na kogoś innego. 

Zgodnie z zasadą ortografii języka polskiego piszemy ż, gdy wymienia się ono na: g, z, s, dz, h lub ź w wyrazach tego samego pochodzenia (to znaczy w innych formach wyrazu lub w wyrazach pokrewnych). Bezokolicznik “zarażać” wywodzi się z czasownika "zarazić", czyli przejąć od kogoś chorobę.  Zachodzi tu zatem wymiana ż na z (zarażać - zarazić)

 

Przykłady: 

Osoba będąca nosicielem wirusa może zarażać nawet kilkanaście osób dziennie. 

Nie chcę nikogo zarażać, dlatego zostaję w domu.

Aby nie zarażać lepiej zachować dystans.

Komentarze