Jak piszemy: żart czy rzart?

żart

Poprawna pisownia

rzart

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest „żart”.

 

Żart to wypowiedź lub zachowanie mające kogoś rozśmieszyć.

"Żart" zapisujemy przez „ż”.  „Ż” w słowie "żart" jest niewymienne. Podobna pisownia występuje na przykład w języku czeskim: žert. 

 

Przykłady:

Żart był dobry, ale ona już była zmęczona.

Myśleli jaki zrobić żart, żeby był naprawdę zabawnie.

Najgorsze, że to nie był żart, on mówił całkiem poważnie!

Komentarze