Jak piszemy: Zarząd czy zarząd – dużą czy małą literą?

Zarząd

Zależy od kontekstu

zarząd

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy tego słowa używamy jako nazwy stanowiska, wtedy zapisujemy je wielką literą, np.: Wczoraj wybrano mnie na prezesa zarządu.

Kiedy nazwa funkcjonuje jako tytuł lub zwrot grzecznościowy, wtedy zapisujemy ją dużą literą, np.: Szanowny Prezesie Zarządu, piszę do Pana w celu…

Komentarze