Jak piszemy: żarzyć, żażyć, rzażyć czy rzarzyć?

żarzyć

Poprawna pisownia

żażyć, rzażyć, rzarzyć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "żarzyć".

Żarzyć to bezokolicznik, który najczęściej występuje wraz z zaimkiem się i oznacza, że coś pali się bez płomienia lub świeci jasnym blaskiem. Jego pisowni nie określają żadne reguły ortograficzne, należy ją po prostu zapamiętać. Warto jednak wspomnieć, że słowo to zostało utworzone od rzeczownika żar, który w dawnej polszczyźnie miał postać žarъ.

Przykłady użycia:

Węgiel żarzył się jasnym blaskiem.

W oddali żarzyła się latarnia.

Na dywan upadł żarzący się papieros.

Komentarze