Jak piszemy: zasłużyć czy zasłurzyć, zasłóżyć?

zasłużyć

Poprawna pisownia

zasłurzyć, zasłóżyć

Niepoprawna pisownia

Wyraz „zasłużyć” piszemy przy użyciu ż i u

 

„Zasłużyć” to zdobyć uznanie za coś, co się zrobiło.

W wyrazie „zasłużyć” występuje ż, ponieważ zgodnie z zasadami języka polskiego ż piszemy, gdy wymienia się na g: zasłużyć – zasługuje.

U w wyrazie „zasłużyć” przetrwało z języka prasłowiańskiego: sluga.

 

Przykłady:

Chciała zasłużyć na nagrodę.
Żeby zasłużyć na wyjazd, musiał pilnie się uczyć.
Żeby zasłużyć na pochwałę, trzeba było zrobić coś oryginalnego.

Komentarze