Jak piszemy: zasponsorować czy za sponsorować – razem czy osobno?

zasponsorować

Poprawna pisownia

za sponsorować

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „zasponsorować”.

 

Przedrostek „za-" stanowi integralną część tego czasownika, dlatego należy zapisać go łącznie.

 

Przykłady:

Rodzice zasponsorowali nam wycieczkę do Grecji.

Nasza firma zasponsorowała nagrody w konkursie.

Komentarze